Jeduthun
 • Recente
  nieuwsitems
 • 08-10-2018
  22 oktober GEEN repetitieavond
  In verband met de herfstva ...
  Lees meer »
 • 24-08-2018
  Open repetitieavond
  DV maandagavond 27 augustu ...
  Lees meer »

Terugblik kerstconcert Sint-Joriskerk Amersfoort

Op 15 december jl. hebben wij ons traditioneel kerstconcert in de Sint-Joriskerk in Amersfoort mogen geven.
Dit jaar zongen wij als mannenkoor alleen, zonder een gastkoor dus. Hierdoor konden wij veel kerstliederen ten gehore brengen. Vanaf half zes werd er door Arie en de instrumentalisten al druk geoefend op de intro's en tussenspelen van de verschillende muziekstukken.
Ondertussen druppelden de eerste koorleden al binnen.
Vanaf kwart voor zeven zongen wij als koor stuk voor stuk alles door. Om aan de ruimte te wennen, samen te zingen met de instrumentalisten. Wat is het toch elke keer weer een genot om in dit mooie en aloude kerkgebouw te mogen zingen!
Om half acht gingen de deuren van de kerk open en stroomde het publiek naar binnen.

Om acht uur zongen wij als mannenkoor het muziekstuk "Zegenbede" in het koorgedeelte van de kerk. Daarna begeleidde onze vaste organist Marcel van de Ketterij de samenzang van Psalm 98 vers 1 en 3. 
Hierna sprak onze voorzitter een woord van welkom uit aan alle aanwezigen, waarna hij het woord gaf aan dominee Van Blijderveen van de Hersteld Hervormde Gemeente van Woudenberg. De schriftlezing was uit Jesaja 11 "Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isai", waarna hij ons voorgaat in gebed.

Vervolgens wordt het bekende lied "Daar is uit 's werelds duis'tre wolken " als samenzang gezongen.

Dan is het weer de beurt aan Jeduthun voor het ten gehore brengen van de eerste drie muziekstukken. Wij zingen achtereenvolgens de stukken Psalm 100, In een stal in Bethlehem en 't Was nacht in Beth'lems dreven. 

Hierna was het tijd voor een instrumentaal intermezzo tussen orgel, vleugel en trompetten. Marcel van de Ketterij, Johan Bredewout en Arjan & Edith Post lieten het lied "Heft aan, Heft aan een luiden zang" ten gehore brengen.

Vervolgens nam dominee Van Blijderveen het woord voor zijn meditatie over Jesaja 11 vers 1. De afgehouwen tronk van Isaï. Nadat een boom is omgehakt, blijft en vaak nog een klein stukje van de stam staan. Een dood stuk hout. Maar soms gebeurt het dat er een klein nieuw fris takje uit groeit. Het wijst heen naar het koningshuis van David. Van dat koningshuis is niets meer overgebleven. Maar de Heere zorgt voor een nieuwe Koning. En deze Koning zal geboren worden uit de stam van David. Dan zal er straks een nieuwe hemel en aarde zijn. Daar zal de wolf samen met het lam in de wei liggen. Kunt u dit zich voorstellen?  En de koe en berin zullen samen in de stal zijn. Een boer zou daar nu niet aan moeten denken! En een baby zal spelen met de adder. De hele aarde zal vol zijn van de Heere! Maar eeuwig bloeit de gloriekroon, op 't hoofd van Davids grote Zoon!

Na de meditatie wordt er door allen Psalm 132 gezongen. De verzen 1, 7, 11 en 12 werden in wisselzang gezongen. Ondertussen werd er gecollecteerd voor de stichting "Kom over en Help". De collecte heeft iets meer dan € 1.000,00 opgebracht.

Wij mochten toen het tweede blok met kerststukken ten gehore brengen. Als eerste Lofzang van Simeon in een bewerking van Arie Kortleven, waar we prachtig begeleidt werden door de strijkers van l'Orchestra Particolare. Vervolgens zongen wij 'a capella' het Stille Nacht van onze oud-dirigent Cees het Jonk, en als laatste het stuk Engelen zingen van Harm Hoeve.

Wederom was er een instrumentaal intermezzo van alle instrumentalisten. Een muziekstuk gecomponeerd door Johan Bredewout, genaamd Siciliano, werd ten gehore gebracht.  Het bevatte een medley van bekende kerstmelodieën.

Het was inmiddels tijd geworden voor "ons" derde blokje. De liederen "Kind geboren in een kribbe", het "Gloria" van Vivaldi en "Al was des hemels gloed geblust" werden ten gehore gebracht.

Hierna sloot dominee Van Blijderveen de avond met ons af.

Als laatste werd nog het Ere zij God gezongen van J. van de Waart.

Hiermee was een einde gekomen aan een prachtige avond. De foto's van dit kerstconcert kunt u vinden in ons foto-archief.

Dit was het eerste kerstconcert van de twee concerten die wij geven.

Op D.V. zaterdag 23 december a.s. werken wij mee aan de kerstzangavond t.b.v. de Bonisa-zending in de Cunerakerk in Rhenen.  


« Terug naar het overzicht